Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Vasudevprasadji Maharaj

Birthdate: Ashadh Sud 9, Samvat 1955
Accepted Gadi: Kartik Amas, Samvat 1958
Aksharvas: Kartik Vad 1, Samvat 1993