Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Purshottamprasadji Maharaj

Birthdate: Maha Vad 2, Samvat 1926
Accepted Gadi: Chaitra Vad 4, Samvat 1946
Aksharvas: Kartik Amas, Samvat 1958