Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Bhagvatprasadji Maharaj

Birthdate: Aso Vad 9, Samvat 1894
Accepted Gadi: Kartik Sud 15, Samvat 1913
Aksharvas: Shravan Vad 10, Samvat 1935