Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Ayodhyaprasadji Maharaj

Birthdate: Jeth Sud 11, Samvat 1865
Accepted Gadi: Kartik Sud 11, Samvat 1882
Aksharvas: Fagan Sud 7, Samvat 1924