Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Anandprasadji Maharaj

Birthdate: Shravan Sud 1, Samvat 1962
Accepted Gadi: Maha Vad 10, Samvat 1987
Aksharvas: Ashadh Vad 4, Samvat 2030